PGC.MD


Contacte

Moldova, Chișinău, MD 2023, str. Varnița 18
tel./fax: +(373) 22 42-27-65
mob.: 0-691-31-032 Genurile de activitate pentru care întreprinderea dispune de licențe, autorizații și certificate de atestare:

 

Construcţii de clădiri, costrucţii de reţele tehnico edilitare. La moment întreprinderea execută lucrări de construcţie montaj a sistemelor de gaze naturale, apă şi canalizare,construcţia  reţelelor interioare de încălzire şi aprovizionare cu energie termică, construcţia şi montarea centralelor termice pe baza de gaze  naturale cît şi biomasă, staţiilor de epurare a apei, montarea pompelor termice şi a bateriilor solare pentru alimentarea cu energie termica si preparare a ACM. Comerţ angro şi cu amănuntul al materialelor de construcţie. Control nedistructiv (control radiografic, defectoscopie cu ultrasunete a utilajelor şi ţevilor din metal şi PE) 

 

 Beneficiarii proiectelor și sursele de finanțare:

 

Beneficiarii proiectelor sunt ca de regulă administraţiile locale şi republicane, aşa ca consiliele raionale, primăriile, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, dar şi alţi beneficiari privaţi de tipul agenţilor economici şi persoanelor fizice. 

 

 După sursele de finanțare proiectele se divizează:

 

Bugetul de Stat;

Bugetele locale;

Creditul Băncii Mondiale , implimentat de UCIPE;

Creditul Băncii Mondiale , implimentat de UIPAAC;

Proiectul de asistență tehnică “Energie și Biomasă în Moldova”, implimentat de PNUD;

Acordul de finanțare SIDA;

Surse proprii.